Mkbondernemer en Zzp’er

MKB en ZZP 2017-12-05T03:07:04+00:00

Als ondernemer ben je het liefst met de kerntaken van de onderneming bezig. Juridische aspecten, zakelijke geschillen of conflicten horen hier meestal niet bij. Door goede contracten kunnen zakelijke geschillen of conflicten worden voorkomen en kun jij je vooral bezig houden met wat dat wat jouw beroep zo leuk maakt. Mochten er toch onderhandelingen nodig zijn, een bemiddeling of advies, dan sta ik graag voor je klaar.

Samenwerken en vennootschappen

Indien je jouw onderneming samen exploiteert met een andere vennoot, of je werkt als zzp’er samen met andere ondernemingen of andere zzp’ers, is het van belang de samenwerking op financieel, fiscaal en juridisch vlak goed in te richten. Ik kan jou adviseren over de optimale samenwerkingsvorm en kan dit voor je uitwerken in een goed contract.

En als je toch met elkaar in conflict raakt, heeft dit meestal veel impact, zowel emotioneel en financieel. Ik kan je hierbij ondersteunen om tot een oplossing te komen van het conflict, op de wijze zoals jij dat wilt.

En hoe zit het met privé?

Jouw onderneming heeft gevolgen voor privé, maar jouw privézaken hebben ook gevolgen voor de onderneming. Is de combinatie privé versus zakelijk goed geregeld én in balans?

Bijvoorbeeld, ben je beschermd tegen aansprakelijkheid vanuit de onderneming of faillissement, heb je iets geregeld voor arbeidsongeschiktheid of voor bestuurdersaansprakelijkheid?

En wat als er sprake is van echtscheiding of overlijden. Hoe zit het dan met het voortzetten van de onderneming?

Voor welke samenlevingsvorm kies je? En wat te doen met jouw huwelijkse voorwaarden, een testament of echtscheiding. Allemaal onderdelen waarbij het voor de ondernemer van groot belang is om ervoor te zorgen dat privé en zakelijk beide goed geregeld zijn rekening houdende met de ondernemer, de onderneming en de directe omgeving.

Dienstverlening voor de Mkb’er en Zzp’er

 • opstellen van vennootschapscontracten (maatschap, commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma) en het ontbinden hiervan;
 • begeleiding bij het oprichten van een Besloten Vennootschap (BV);
 • opstellen van de aandeelhoudersovereenkomst;
 • samenwerkingsovereenkomsten tussen Mkb’ers of Zzp’ers;
 • opdrachtovereenkomsten en algemene-/leveringsvoorwaarden;
 • opstellen en advisering bij huurovereenkomsten of aan-/verkoop van onroerende zaken;
 • ondersteuning bij het aangaan of beëindigen van diverse contracten;
 • begeleiding bij verkoop of overdracht van de onderneming
 • advisering inzake testamenten;
 • advisering inzake samenlevingsvormen en huwelijkse voorwaarden;
 • advisering, bemiddeling en mediation bij zakelijke geschillen, conflicten binnen de onderneming of echtscheiding.