Agro

Agro 2017-12-06T07:50:56+00:00

Als agrarisch ondernemer heb je met ontzettend veel juridische aspecten te maken die invloed hebben op jouw landbouwbedrijf. Specifieke kennis van de agrarische sector is onontbeerlijk om jou als agrarische ondernemer te kunnen adviseren.

Agrarisch recht

Zo gebruik je als agrarisch ondernemer onroerend goed voor de exploitatie van het landbouwbedrijf. Of dit nu eigendom is, pacht of erfpacht, de agro ondernemer krijgt er bijna altijd mee te maken. Als specialist op het gebied van agrarisch recht kan ik je hierbij ondersteunen en adviseren.

Vennootschappen

Daarbij zien we in de agrosector heel veel samenwerkingsverbanden. Met name het familiebedrijf is een belangrijke pijler in de agrarische sector. Vaak is hierbij niet alleen de samenwerking zelf belangrijk, maar ook  hoe het bedrijfsvermogen, het liefst ook nog fiscaal aantrekkelijk, binnen de familie kan worden gehouden. Een goed vennootschapscontract met bijpassend testament en eventuele huwelijkse voorwaarden zijn hierbij absoluut noodzakelijk.

Bedrijfsovername

Bij de agro ondernemer wordt een bedrijfsovername vaak binnen de eigen familie gerealiseerd. Dit vraagt maatwerk en expertise. Ook bij verkoop van de onderneming of een verplaatsing  is juridische expertise specifiek over de agrosector onmisbaar.

GLB, mestbeleid en subsidies

En dan heeft de agro ondernemer ook nog te maken met diverse subsidieregelingen en het GLB – en mestbeleid. Al deze onderwerpen hebben een juridische basis. Het zorgen voor een goede juridische uitgangspositie om van alle mogelijkheden en regelingen gebruik te kunnen maken behoort tot mijn expertisegebied. Ook als het toch misgaat, kan ik voor jou een eventuele gerechtelijke procedure voeren of samen zoeken naar een voor jouw passende oplossing.

Dienstverlening voor de Agro ondernemer

 • opstellen van vennootschapscontracten (maatschap, commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma) en het ontbinden hiervan;
 • begeleiding bij het oprichten van een Besloten Vennootschap (BV);
 • begeleiden en voeren van juridische procedures bij mestboete’s;
 • begeleiden en voeren van juridische procedures bij randvoorwaardenkortingen uit het GLB;
 • begeleiden en voeren van juridische procedures bij beslissingen in het kader van het niet toekennen van subsidie, zoals de betalingsrechten of subsidie voor jonge landbouwers;
 • opstellen en advisering bij pachtovereenkomsten of aan-/verkoop van onroerende zaken;
 • ondersteuning bij het aangaan of beëindigen van diverse contracten;
 • begeleiding bij verkoop of overdracht van de onderneming;
 • advisering inzake testamenten;
 • advisering inzake samenlevingsvormen en huwelijkse voorwaarden;
 • advisering, bemiddeling en mediation bij conflicten binnen de onderneming of echtscheiding.